Mina unghästar

Välkommen till Stall Victoria Almgren

Mina Unghästar

_____________________________________________________________________

En liten presentation av mina unghästar!

3:åringar:

Qlara Up T

e:Quintus u Leva Up


Ture af Östra


e: Qlick and Cash Cardento


Äg: Victoria Almgren och Pernilla Hedberg


Little Humble Bee


e: Balou du Rouet u:Cajamba ue: Cagliostro


Född: 2015


Äg: Victoria Almgren och Nielsdotter

Cassina Z


e: Casago Z- Contendro


Född: 2015


Äg: Victoria Almgren

Följ StallV på

Instagram

Sto föl pappa Quintus RAA 1239 mamma Leva Up

Stoföl efter Hasard 1245 och Leva Up

Sto i avel :

 

Leva Up

 

e:Levantos-Roderik

 

Född 1999

 

Tävlat 140

 

Äg: Victoria Almgren


© Stall V


Stall Victoria Almgren, Torp Junibacken, 331 92 VÄRNAMO


0705-15 58 75, info@stallv.se